Ångerrätt för konsumenter

 (Konsumenter är alla juridiska personer, som har ingått ett juridiskt avtal och som i huvudsak inte kan räknas vare sig som anställd eller som egenföretagare).

 Information om återkallande

 Ångerrätt

 Du har rätt att återkalla detta avtal inom en månad utan att uppge några skäl

 Ångerfristen uppgår till en månad från denna dag.

 - då du eller tredje man som namngivits och som inte är leverantör, tagit varorna i besittning och såvida du har beställt en eller flera varor och dessa har levererats;

 - då du eller tredje man som namngivits och som inte är leverantör har tagit den sista varan i besittning i fall flera varor ingick i samma beställning och dessa levererats vid skilda tidpunkter;

 - då du eller tredje man som namngivits och som inte är leverantör, har tagit i besittning den sista delsändningen eller sista delen av de varor som beställts och levererats i olika sändningar;

 För att utöva ångerrätten måste du skriftligen meddela oss (HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH , Auhofstr. 10, 84048 Mainburg, Tyskland, telefonnummer: +49 8751 8625 888, faxnummer: +49 8751 8625 25, e-postadress: shop@haix.de) på denna adress eller i form av ett e-postmeddelande till shop@haix.de med en tydlig förklaring (t.ex. via brev eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan då använda bifogade ångerblankett men det är dock inte obligatoriskt.

 Du kan använda detta formulär eller en liknande som finns på vår hemsida (www.haix.se) och fylla i den elektroniskt och skicka in. Om du använder denna möjlighet kommer vi omedelbart att skicka en bekräftelse att vi mottagit ditt återkallande.

 För att hålla ångerfristen räcker det att ett meddelande om utövande av återkallandet når oss innan tidsfristen går ut.

 Följder vid återkallande

 När detta avtal återkallas, har vi återbetalt alla betalningar vi erhållit inklusive fraktkostnaden (med undantag för tilläggskostnader, som uppkommit i och med val av annan typ än standardleverans som vi erbjuder) utan dröjsmål och senast inom 14 dagar vid mottagandet om återkallande av det avtal som ingåtts med oss. För återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som användes vid den ursprungliga transaktionen såvida inte annat uttryckligen överenskommits om, inte i något fall tas någon extraavgift ut för detta.

 Vi kan vägra återbetalning tills vi återfått varorna eller tills vi har kvitto på att varorna återsänds allt efter vilket som infaller först.

 Du måste återsända varorna omedelbart och i varje fall inom 14 dagar från den dag då underrättelsen om återkallandet skedde till oss eller till HAIX Logistikzentrum, Am Haidholz 7, 84048 Mainburg, Tyskland. Fristen bevakas så att varorna har avsänts inom 14 dagar.

 Vi bär kostnaden för återsändning av varorna.

 Du måste endast stå för eventuell värdeförlust på varorna om denna förlust befinns vid kontroll av varornas beskaffenhet och funktionssätt inte befinns vara i korrekt skick vid återsändandet.

 Uteslutande respektive garantiförfall

 Ångerrätten finns inte enligt avtal

 - vid leverans av varor som inte är förfärdigade och för vars tillverkning efter eget val eller bestämmelse för konsumenten föreligger eller vid enbart personliga behov hos konsumenten;

 - vid leverans av varor som snabbt blir ankomna eller vars förfallodatum snabbt passeras;

 - vid leverans av alkoholdrycker, vars pris vid avtalet överenskommits om, men som tidigast 30 dagar efter avtalet levererats och vars aktuella värde sjunkit på marknaden, vilket företagaren inte har något inflytande över;

 - vid leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin med undantag för prenumerationer.

 Ångerrätten förfaller i förtid vid avtal om

 - vid leverans av förseglade varor, som på grund av hälsoskäl eller hygien, dessa inte kan återlämnas då förseglingen är bruten;

 - vid leverans av varor som efter leverans på grund av sin beskaffenhet inte kan särskiljas från annat gods och som har blandats ihop;

 - vid leverans av ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram i förseglade förpackningar när förseglingen är bruten.

 

Viewed